Polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu Fanaberie.eu jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej polityki prywatności. Fanaberie.eu szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Fanaberie.eu stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Fanaberie.eu przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Fanaberie.eu przetwarza dane osobowe Użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych Użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz do zażądania zaniechania ich przetwarzania.

Fanaberie.eu lub wybrany partner może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu, którego jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych, wyłącznie w przypadku wyraźnego udzielenia zgody przez danego Użytkownika.

Fanaberie.eu nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika bądź na żądanie organów uprawnionych.

Fanaberie.eu może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

COOKIES:

Jednym ze sposobów zbierania przez Fanaberie.eu informacji o Użytkownikach jest stosowanie "cookies" (tzw. ciasteczka), czyli plików zawierających dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu tak, by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Fanaberie.eu. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika serwisu;
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu);
e. w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Fanaberie.eu jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Fanaberie.eu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE:

Polityka prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie poza Fanaberie.eu. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych Fanaberie.eu zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.

Polityka prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.

Log In

Log in with Facebook

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?

Czekamy na kontakt. Mailem, telefonicznie lub osobiście. Wybierzcie Państwo formę która Wam najbardziej odpowiada.
1000 znaków pozostało
1000 znaków pozostało